Spółka, która kupuje upominki i ponosi inne wydatki mające na celu mobilizację pracowników, może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Skarżące przedsiębiorstwo działa w branży urządzeń elektronicznych i prowadzi m.in. prace badawczo-rozwojowe. Zatrudnia ok. 1000 osób. Wdrożyło program, który ma na celu zwiększenie efektywności zatrudnionych oraz przyciągnięcie nowych. W związku z tym ponosi wydatki, np. na kwiaty dla nowych pracowników lub upominki związane z awansem, urodzinami czy ślubem. Organizuje też spotkania integracyjne, zawody, finansuje karnety sportowe, artykuły spożywcze na potrzeby szkoleń wewnętrznych i kupuje świeże owoce, które są udostępniane pracownikom w siedzibie przedsiębiorstwa. Pieniądze na te wydatki pochodzą z działalności operacyjnej, a nie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Spółka chciała wiedzieć, czy może je zaliczyć do kosztów podatkowych. Minister finansów uznał, że mogą być one kosztem, o ile pochodzą ze środków obrotowych. Jeśli ich źródłem jest ZFŚS, to nie można ich zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Spółka w skardze do sądu oceniła, że źródło pochodzenia pieniędzy, z których finansowane są wydatki na zmotywowanie pracowników, nie ma znaczenia. Ponadto w ocenie skarżącej minister nie odpowiedział na jej pytanie.
Sąd orzekł, że przedsiębiorstwo nie ma racji. Minister prawidłowo rozstrzygnął, że w przypadku, gdy wydatki na pracowników pochodzą ze środków obrotowych, spółka może zaliczyć je do kosztów. WSA uznał też, że odpowiedź ministra wykracza wręcz poza pytanie spółki i jest jasna. Wyrok jest nieprawomocny.
Zdaniem ministra finansów kosztem mogą być wydatki firmy na motywację swoich pracowników, które pochodzą ze środków obrotowych. Jeśli ich źródłem jest ZFSŚ, to nie można ich zaliczać do kosztów uzyskania przychodów
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 21 listopada 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 636/12.