Optymalizacja daje inwestorom duże możliwości oszczędzania na podatkach dzięki tzw. strukturom, do których stosuje się umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a m.in. Cyprem, Luksemburgiem, Holandią, Słowacją, Maltą czy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Jak wskazuje dr Rafał Aleksander Nawrot, doradca podatkowy i partner w Russell Bedford Poland, od 1 stycznia 2013 r. wejdą w życie zmiany m.in. w umowach z Cyprem i Czechami. W przypadku kilku umów (m.in. z Luksemburgiem, Islandią, Singapurem) trwa ratyfikacja zmian. Podatnicy, którzy chcą zaoszczędzić na opodatkowaniu np. dochodów osobistych, odsetek i należności licencyjnych oraz nieruchomości, powinni przeanalizować struktury podatkowe i je zmodyfikować.

Dochody i dywidendy

Dr Janusz Fiszer, partner w PwC oraz docent Uniwersytetu Warszawskiego, tłumaczy, że przepisy umowy polsko-cypryjskiej pozwalały na redukcję podatku dochodowego od osób fizycznych od otrzymywanych zagranicznych dywidend z 19 proc. do 9 proc. Od nowego roku tzw. efektywna stawka podatku może wzrosnąć. Aby korzystać z niskiej stawki, podatnicy mogą skorzystać z kilku rozwiązań. W ocenie dr. Fiszera jednym z nich jest modyfikacja struktur w taki sposób, aby bez zmiany jurysdykcji podatkowej korzystać z dobrodziejstw umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przykładowo należy uzupełnić je o spółki osobowe lub fundusze inwestycyjne, korzystające ze zwolnienia podatkowego. Dobrym rozwiązaniem – w niektórych przypadkach – może być też przeniesienie dotychczasowych struktur podatkowych do innego kraju.

– Dotyczy to nie tylko sfery opodatkowania dywidend, lecz i zysków kapitałowych z tytułu zbycia akcji lub udziałów – wskazuje nasz rozmówca.

Podatnicy mogą też wykorzystać specyficzne konstrukcje prawa podatkowego obcego państwa, które np. przewiduje zwolnienie z podatku dochodów powstałych w specjalnych strefach ekonomicznych. Kolejną strukturą, która pozwoli nie płacić podatku od dywidendy, jest skorzystanie z długoterminowej pożyczki od spółki zagranicznej. Zdaniem eksperta jest to dobry sposób na optymalizację dla tych podatników, którzy chcą reinwestować dotychczasowe środki.

Zdaniem dr. Janusza Fiszera mimo zmian w umowach z Cyprem i Luksemburgiem jurysdykcje te będą brane pod uwagę w międzynarodowym planowaniu podatkowym, podobnie jak Holandia, Malta, czasem Irlandia, Słowacja oraz portugalska Madera.

– Kluczowe zmiany dotyczą też opodatkowania w Polsce wynagrodzeń wypłacanych przez spółki cypryjskie ich polskim dyrektorom – stwierdza Rafał Nawrot.

Do końca 2012 r. należności te nie podlegają opodatkowaniu ani w Polsce, ani na Cyprze. Ekspert dodaje, że po zmianach jedną z najatrakcyjniejszych umów będzie ta ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, która przewiduje analogiczne regulacje w zakresie (nie)opodatkowania wynagrodzeń dyrektorskich, jak dotychczasowe przepisy z umowy polsko-cypryjskiej. Do korzystnych umów zalicza też porozumienie polsko-słowackie. Po 1 stycznia 2013 r. będzie ono nadal pozwalało na neutralną podatkowo wypłatę dywidend ze spółek cypryjskich ich polskim udziałowcom dzięki wykorzystaniu pośrednictwa komandytowej spółki prawa słowackiego.