Będzie interpretacja ogólna w sprawie podatku od akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. Po orzeczeniu NSA rejestruje się ich coraz więcej.
Obecnie w Polsce według stanu na 2 lutego 2012 roku funkcjonuje 1610 spółek komandytowo-akcyjnych (s.k.-a.). To dość rzadka forma prowadzenia biznesu, ale wkrótce może się to zmienić. W samym tylko styczniu zarejestrowano 58 takich spółek. To duży wzrost, ponieważ jeszcze przed 2011 rokiem średnio w ciągu jednego przybywało około 200 – 300 nowych podmiotów.
Potwierdzona przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale w składzie siedmiu sędziów z 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11), korzystna interpretacja przepisów podatkowych z pewnością przysporzy wielu zwolenników tej formy działalności.