W wyniku zmiany umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Cyprem wykorzystywane przez lata schematy transakcji nie będą już tak opłacalne podatkowo jak dotąd. Znowelizowana umowa ma zastosowanie do dochodów osiąganych przez podatników już od początku 2013 roku - mówi Katarzyna Ryszard, doradca podatkowy, radca prawny w kancelarii Peter Nielsen & Partners Law Office.
Co zmienia się w opodatkowaniu dochodów osiąganych przez polskich podatników na Cyprze?
Istotna zmiana dotyczy zwłaszcza opodatkowania polskich rezydentów podatkowych będących udziałowcami lub dyrektorami w spółkach z siedzibą na Cyprze. Dotychczas polscy rezydenci mogli cieszyć się klauzulą tax sparing, która polegała na tym, że można było odliczyć podatek, który tylko hipotetycznie mógł być pobrany na Cyprze. Innymi słowy, nawet podatek, który faktycznie nie był tam płacony (ale na podstawie umowy mógłby być pobrany), był odliczany od polskiego zobowiązania podatkowego. W konsekwencji polski rezydent podatkowy, który był udziałowcem cypryjskiej spółki, płacił niższy podatek z tytułu dywidendy (podatek w Polsce wynosi 19 proc., ale można było od niego odliczyć hipotetyczny podatek cypryjski w wysokości 10 proc.). Natomiast polski rezydent, który był dyrektorem w cypryjskiej spółce, w ogóle nie płacił podatku od otrzymywanego z niej wynagrodzenia.