Liczba osób osiągających dochody wyłącznie z emerytur i rent krajowych każdego roku jest coraz niższa. Ale ich wkład podatkowy do budżetu jest z roku na rok coraz większy.
W 2011 r. takie świadczenia otrzymało 7,5 mln osób – przeciętnie każdy z nich miał 16,5 tys. zł rocznego dochodu. Pięć lat temu takich osób było o prawie 500 tys. więcej, ale ich przeciętny roczny dochód był wtedy niższy i wyniósł tylko 12,5 tys. zł.
Wypłata emerytur i rent przekłada się na skutek budżetowy, ponieważ świadczenia te podlegają opodatkowaniu PIT. Mimo spadku liczby osób otrzymujących dochody wyłącznie z emerytur i rent krajowych rośnie przeciętna kwota podatku należnego pobieranego od takich dochodów. Za cały zeszły rok przeciętny emeryt i rencista zapłacili 1077 zł podatku, jednak w 2007 r. podatek ten był o 300 zł niższy. Ta tendencja wynika m.in. z rosnącej inflacji oraz czynników demograficznych.