Ujęcie wydatków na zakup opon zimowych do kosztów podatkowych zależy od formy użytkowania samochodu w działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na zakup opon zimowych do samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej, który został wcześniej wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Jest to wydatek związany z eksploatacją auta firmowego, który stanowi koszt uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (art. 22 ustawy o PIT; t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn.zm.). W takim przypadku odpowiednio udokumentowane wydatki na zakup zimówek, jak również na wymianę opon oraz ich ewentualne przechowywanie przedsiębiorca może zaliczyć do swoich kosztów podatkowych w wysokości faktycznie poniesionej (bezpośrednio, jednorazowo, w dacie ich poniesienia).
Inaczej sprawa wygląda, jeżeli przedsiębiorca nabywa samochód, a jeszcze przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych kupuje od razu drugi zestaw opon. Ten dodatkowy komplet opon wpłynie bowiem na wartość początkową pojazdu jako środka trwałego. Jest nią m.in. cena nabycia samochodu wraz z kosztami związanymi z jego przystosowaniem do właściwego działania (art. 22g ust. 1 i 3 ustawy o PIT). Oznacza to, że wydatek na zakup dodatkowego kompletu opon jest jednym ze składników ceny nabycia środka trwałego. Powiększy zatem wartość początkową pojazdu i będzie podlegał rozliczeniu kosztów w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne. Natomiast wydatki na wymianę opon (przechowywanie) ujmuje się już w kosztach na zasadach ogólnych.
W jeszcze inny sposób rozlicza się wydatki poniesione na zakup zimówek do samochodu użytkowanego na potrzeby firmy, a niebędącego jej składnikiem majątkowym. Koszty związane z eksploatacją pojazdu (w tym także wydatki na paliwo) są w tym przypadku limitowane i rozlicza się je w ramach tzw. kilometrówki – na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu (art. 23 ust. 1 pkt 46 i ust. 5 ustawy o PIT). Limit oblicza się jako iloczyn liczby przejechanych kilometrów i stawki za kilometr (w zależności od pojemności silnika pojazdu). Może się więc okazać, że nie uda się rozliczyć w całości kosztów poniesionych na zakup kompletu opon (wymianę, przechowywanie).