Wydatki związane z wymianą opon zimowych na letnie można wliczyć w koszty firmy. Pozwala to zaoszczędzić na podatku przynajmniej kilkadziesiąt złotych na każde auto.

Sezonową wymianę opon – z zimowych na letnie i odwrotnie – przedsiębiorcy mogą wliczyć w koszty uzyskania przychodu, a w efekcie zmniejszyć zobowiązania wobec fiskusa. Ale uwaga, mają do tego prawo tylko ci przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, według stawek 18% i 32%, lub są opodatkowani 19-proc. stawką liniową. Kolejny warunek – samochód musi być ujęty w ewidencji środków trwałych lub użytkowany w firmie na podstawie tzw. kilometrówki.

Niższy dochodowy, do odliczenia także VAT

Do kosztów można zaliczyć nie tylko wydatki związane z wymianą czy zakupem opon, ale także opłaty za ich przechowanie przez kolejne kilka miesięcy. Ile mogą na tym zyskać przedsiębiorcy?

Łączna opłata (wymiana plus przechowywanie) w większych miastach to wydatek rzędu 200 złotych. Mnożąc tę kwotę przez dwa – należy bowiem wziąć pod uwagę wymianę „zimówek” na opony letnie i następnie letnich na zimowe – otrzymujemy kwotę 400 zł rocznie na jedno auto w firmie. Przedsiębiorca, który jest VAT-owcem, odliczy od tej kwoty 23-proc. VAT (ok. 75 zł) i obniży podatek dochodowy o ok. 62 zł (400 – 75 x 0,19; przy założeniu, że przedsiębiorca rozlicza się z fiskusem
za pomocą 19-proc. stawki liniowej). Natomiast jeśli firma jest zwolniona z podatku VAT, przy wydatkach rzędu 400 zł podatek dochodowy będzie niższy o ok. 76 zł (400 x 0,19). Powyższe wyliczenia dotyczą tylko jednego auta w firmie – jeśli przedsiębiorca wykorzystuje do działalności gospodarczej więcej samochodów, korzyść podatkowa będzie oczywiście proporcjonalnie większa.

Ograniczenia przy „kilometrówce”

Trzeba jednak pamiętać, że powyższe wyliczenia odnoszą się do firm, w których auto jest środkiem trwałym, ujętym w ewidencji środków trwałych – w tym wypadku przedsiębiorcy mają bowiem prawo do zaliczenia do kosztów wszelkich związanych z użytkowaniem auta wydatków, niezależnie od ich wysokości. Natomiast wobec przedsiębiorców, którzy użytkują samochód w firmie na podstawie tzw. kilometrówki, istnieją ograniczenia w rozliczaniu podobnych wydatków.
Jeśli przekroczą one określony limit (jego wysokość jest uzależniona od pojemności silnika samochodu i liczby przejechanych kilometrów), może się okazać, że opłat związanych z wymianą i przechowaniem opon nie da się już uwzględnić. Przykładowo, dla silnika o pojemności 1,6 l i samochodu, który przejechał w ciągu miesiąca 800 km, limit ten wynosi 668,64 zł (800 pomnożone przez 0,8358, czyli stawkę dla aut o pojemności silnika powyżej 900 cm3).

Wydatki związane z wymianą i przechowaniem opon mogą być za to wliczone w pełni w koszty przez przedsiębiorców leasingujących auto, niezależnie od rodzaju leasingu.

Iwona Cackowska, księgowa Tax Care
Agata Szymborska-Sutton, Tax Care