Przedsiębiorca, który dwa razy do roku wymienia opony w samochodzie, może zmniejszyć kwotę podatku dochodowego i VAT o ok. 140 zł – szacuje Tax Care. Nie wszyscy prowadzący własną działalność mogą jednak skorzystać z takiej możliwości.

Październikowy atak zimy przypomniał kierowcom, że nastał czas na wymianę opon z letnich na zimowe. Koszt takiej wymiany, wraz z przechowywaniem opon do następnego sezonu, wynosi w większych miastach ok. 200 zł, co oznacza, że w ciągu roku właściciel jednego samochodu musi liczyć się z wydatkiem rzędu 400 zł (uwzględniając dwie wymiany - z „zimowek” na letnie i na odwrót).

Przywilej przedsiębiorców na skali i liniowym

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą może obniżyć ten koszt, zaliczając wydatki związane z wymianą i przechowywaniem opon w koszty uzyskania przychodów firmy. Warunek – auto musi być wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. Sama kwota obniżki zależy natomiast od tego, czy auto należy do majątku firmy (jest środkiem trwałym, ujętym w ewidencji środków trwałych), czy też jest użytkowane na podstawie tzw. kilometrówki. Poza tym prawo do zaliczenia wydatków na firmowe auto w koszty, także tych związanych z wymianą opon, mają tylko ci przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych (według stawek 18% i 32%) lub są opodatkowani 19-proc. stawką liniową.

Kilometrówka oznacza ograniczenia

Firmy, w których auto jest środkiem trwałym, mają prawo do zaliczenia w koszty wszelkich wydatków związanych z użytkowaniem auta, niezależnie od ich wysokości (podobnie jak przedsiębiorcy, którzy mają auto wzięte w leasing). Tym samym przedsiębiorca na podatku liniowym zaliczy w koszty całe wspomniane wcześniej 400 złotych. Przedsiębiorca, który jest VAT-owcem, odliczy od tej kwoty podatek 23-proc. VAT (ok. 76 zł), oraz, jeśli rozlicza się z fiskusem za pomocą 19-proc. podatku liniowego, obniży swój podatek dochodowy o ok. 62 zł ((400 – 76) x 0,19). Czyli w sumie oszczędność podatkowa związana z wymianą opon wyniesie w tym przypadku 138 zł. Natomiast jeśli firma jest zwolniona z podatku VAT, przy wydatkach rzędu 400 zł podatek dochodowy będzie niższy o ok. 76 zł (400 x 0,19).

Z kolei przedsiębiorcy, którzy użytkują auto w firmie na podstawie tzw. kilometrówki, mają ograniczenia w rozliczaniu wydatków. Po przekroczeniu określonego limitu, którego wysokość jest uzależniona od pojemności silnika samochodu i liczby przejechanych kilometrów, może się więc okazać, że opłat związanych z wymianą i przechowaniem opon nie da się już uwzględnić. Przykładowo, dla silnika o pojemności 2,0 l i samochodu, który przejechał w ciągu miesiąca 800 km, limit ten wynosi 668,64 zł (800 pomnożone przez 0,8358, czyli stawkę dla aut o pojemności silnika powyżej 900 cm).

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care