Firma, która kupuje innowacyjne systemy informatyczne, może objąć ulgą na nowe technologie jedynie licencje na oprogramowanie. Nie dotyczy to urządzeń, na których to oprogramowanie jest zainstalowane, nawet jeśli stanowią integralną część systemu.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki i utrzymał w mocy rozstrzygnięcie Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Sprawa dotyczyła firmy, która działa w branży gastronomicznej i w celu usprawnienia procesu zarządzania sprzedażą postanowiła wdrożyć innowacyjne oprogramowanie. W każdej prowadzonej przez siebie restauracji zainstalowała terminale umożliwiające obsługę tego oprogramowania.