Do tej pory podatnicy o dotyczących ich postępowaniach dowiadywali się często po upływie terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. I mogli skutecznie, jak wskazuje orzecznictwo, posłużyć się tym zarzutem. Minister finansów pozbawi ich tej możliwości, bo zgodnie z jego zaleceniem zawiadomienia mają dostawać na czas.
Urzędy mają zadbać o to, aby podatnicy dowiedzieli się, że bieg terminu przedawnienia ich zobowiązań podatkowych został zawieszony z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego – i wszczęcie odpowiedniego postępowania. Jednocześnie, żeby zawieszenie było skuteczne, mają się o tym dowiedzieć przed upływem 5-letniego okresu przedawnienia. Takie zalecenie służbom podatkowym wydał minister finansów w interpretacji ogólnej z 2 października 2012 r. (nr PK4/8012/239/AAN/12/1804). Interpretację tę MF opublikował w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2012 r. (P 30/11).

Pismo bez szczegółów