Jeśli podatnik nie odbierze w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia pierwszego awiza pisma z urzędu skarbowego, ten uzna, że zostało ono doręczone prawidłowo.
Termin nie może być przedłużony, nawet gdy listonosz pozostawi w skrzynce adresata drugie awizo później niż siódmego dnia od daty dostarczenia pierwszego. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika.
Sprawa dotyczyła zobowiązania podatkowego w VAT. Naczelnik urzędu skarbowego wysłał decyzję podatkową na adres pełnomocnika. Listonosz nie zastał go osobiście, więc zostawił w jego skrzynce awizo i przesyłkę odniósł na pocztę – 20 sierpnia 2010 r. W związku z nieodebraniem przesyłki z poczty pozostawił drugie awizo, ale dopiero 30 sierpnia. Pełnomocnik odebrał przesyłkę z poczty 6 września 2010 r., następnie 20 września 2012 r. odwołał się od decyzji, uznając, że zachował 14-dniowy termin na wniesienie odwołania.