Jeśli podatnik nie odbierze w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia pierwszego awiza pisma z urzędu skarbowego, ten uzna, że zostało ono doręczone prawidłowo.
Termin nie może być przedłużony, nawet gdy listonosz pozostawi w skrzynce adresata drugie awizo później niż siódmego dnia od daty dostarczenia pierwszego. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika.
Sprawa dotyczyła zobowiązania podatkowego w VAT. Naczelnik urzędu skarbowego wysłał decyzję podatkową na adres pełnomocnika. Listonosz nie zastał go osobiście, więc zostawił w jego skrzynce awizo i przesyłkę odniósł na pocztę – 20 sierpnia 2010 r. W związku z nieodebraniem przesyłki z poczty pozostawił drugie awizo, ale dopiero 30 sierpnia. Pełnomocnik odebrał przesyłkę z poczty 6 września 2010 r., następnie 20 września 2012 r. odwołał się od decyzji, uznając, że zachował 14-dniowy termin na wniesienie odwołania.
Dyrektor izby skarbowej uznał, że na takie odwołanie jest już za późno, ponieważ termin zaczął biec od 3 września i upłynął 17 września. Pełnomocnik złożył skargę do sądu. Uważał, że złożył odwołanie w terminie. Odebrał pismo z poczty w ciągu siedmiu dni od dnia dostarczenia drugiego awiza, czyli mógł odebrać pismo 6 września i od tego czasu miał jeszcze 14 dni na złożenie odwołania. Podkreślił, że gdyby 14-dniowy termin do odbioru przesyłki upłynął 3 września, to przesyłka zostałaby zwrócona przez pocztę i nie wydano by mu korespondencji. Dlatego też bieg 14-dniowego terminu zostaje przerwany z upływem siódmego dnia od daty pierwszego zawiadomienia poczty i biegnie na nowo – od daty doręczenia powtórnego zawiadomienia.
Sąd nie zgodził się z taką argumentacją i oddalił skargę. Podatnikowi nie pomogła również kasacja. NSA podkreślił, że termin przechowywania pisma w placówce pocztowej wynosi 14 dni, bez względu na zachowanie terminów 7-dniowych, związanych z dostarczeniem awiza.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 23 października 2012 r., sygn. akt I FSK 1640/11.