Kontrola skarbowa jest możliwa wyłącznie w trakcie już prowadzonego postępowania. Kiedy organ kontroli skarbowej zamierza wszcząć postępowanie, ma obowiązek – bez względu na zakres przedmiotowy postępowania – uprzedzić o tym podatnika.
– Postępowanie wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli – wyjaśnia Bogusław Jóźwik, rzecznik prasowy UKS w Szczecinie.
Jeżeli termin 30 dni nie zostanie dotrzymany, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Wyjątkiem pozwalającym na wszczęcie postępowania przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia jest zgoda kontrolowanego. Od zasady obowiązku zawiadamiania kontrolowanego o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego ustawodawca przewidział wyjątki, które zostały enumeratywnie wymienione w art. 282c Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). Jednym z nich jest kontrola, która dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej oraz opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.