Nowelizacja Ordynacji zaproponowana przez Ministerstwo Finansów nie dostosuje przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego – potwierdzają Ministerstwo Gospodarki i Rządowe Centrum Legislacji.

Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361) przewiduje dostosowanie art. 70 par. 1 pkt 6 tej ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przerwania biegu terminu przedawnienia (sygn. akt P 30/11). Jak wskazuje Michał Goj, starszy menedżer w Ernst & Young, Ministerstwo Gospodarki i Rządowe Centrum Legislacji negatywnie odniosły się do propozycji Ministerstwa Finansów. Ekspert wyjaśnia, że według Trybunału Konstytucyjnego przepis narusza konstytucyjną zasadę zaufania do stanowionego przez państwo prawa, jeśli podatnik o wszczęciu postępowania karnego lub w sprawie o przestępstwo albo wykroczenie skarbowe został poinformowany po upływie terminu przedawnienia. Wszczęcie wymienionych postępowań przerywa bowiem bieg terminu przedawnienia.

Jak relacjonuje Michał Goj, według RCL, z zaproponowanego przez resort finansów przepisu nie wynika, że zawiadomienie następuje najpóźniej z upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Podobną opinię do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej przedstawił resort gospodarki.