Organ podatkowy może mieć nawet 10 lat na sprawdzenie straty wykazanej w deklaracji podatkowej przedsiębiorcy.
Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) lub art. 9 ust. 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), podatnik może odliczyć wysokość straty od uzyskanego dochodu. Taka możliwość przysługuje przedsiębiorcom przez 5 następnych lat, jednak nie można odliczyć w jednym roku więcej niż 50 proc. kwoty straty.
Przepis art. 24 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) pozwala sprawdzać, czy prawidłowo wykazano wysokość straty. Może zatem pojawić się wątpliwość co do okresu czasu, przez który fiskus będzie mógł kontrolować wykazaną przez podatnika stratę oraz odliczenie jej od dochodu. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Nie zawsze jednak jest to zasada bezwzględnie obowiązująca.