Firma, która planuje konsolidację w ramach grupy spółek, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki m.in. na doradztwo biznesowe, prawne i podatkowe – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
Skarżące przedsiębiorstwo planuje konsolidację grupy kapitałowej. W związku z tym dojdzie do podwyższenia jego kapitału zakładowego. Poniesie też koszty przejmowania firm z grupy, w tym m.in. wydatki na doradztwo biznesowe, prawne i podatkowe, analizy finansowe, opłaty notarialne, skarbowe i sądowe, publikacje informacji o dokonanym przyjęciu, koszty wyjazdów służbowych oraz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w konsolidację. Chce więc wiedzieć, czy będzie mogło zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów.
Sąd orzekł, że nie wszystkie wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego będą kosztem uzyskania przychodów. WSA powołał się na uchwałę siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FSP 6/10), w której sąd wskazał, że tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów.
W omawianej sprawie WSA stwierdził więc, że tylko bez wydatków dotyczących opłaty notarialnej, skarbowej i sądowej nie było możliwe podwyższenie kapitału zakładowego skarżącej spółki. Spółka musiała je ponieść, bo zobowiązywały ją do tego przepisy. Co więcej, sąd wskazał, że pozostałe wydatki będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jako koszty pośrednie. Skarżąca nie musiała ich ponieść, żeby podwyższyć kapitał zakładowy. Sąd dodał, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ust. 1, 4, 4d i 4e oraz art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) nie każdy wydatek może być z góry zaliczony do kosztów podatkowych. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Rzeszowie z 20 września 2012 r., sygn. akt I SA/Rz 607/12.