Firma, która planuje konsolidację w ramach grupy spółek, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki m.in. na doradztwo biznesowe, prawne i podatkowe – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
Skarżące przedsiębiorstwo planuje konsolidację grupy kapitałowej. W związku z tym dojdzie do podwyższenia jego kapitału zakładowego. Poniesie też koszty przejmowania firm z grupy, w tym m.in. wydatki na doradztwo biznesowe, prawne i podatkowe, analizy finansowe, opłaty notarialne, skarbowe i sądowe, publikacje informacji o dokonanym przyjęciu, koszty wyjazdów służbowych oraz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w konsolidację. Chce więc wiedzieć, czy będzie mogło zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów.
Sąd orzekł, że nie wszystkie wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego będą kosztem uzyskania przychodów. WSA powołał się na uchwałę siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FSP 6/10), w której sąd wskazał, że tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów.