W październiku ruszają studia magisterskie oraz studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla osób, które w stosunkowo szybkim czasie – na przykład w ciągu roku czy dwóch lat – chciałyby dokształcić się w wybranej dziedzinie.

Przedsiębiorcy, którzy w ten sposób poszerzają swoją wiedzę, mają możliwość zaliczenia wydatków na studia czy szkolenia w koszty firmy, obniżając w ten sposób podatek. Ile można dzięki temu sposób zaoszczędzić? Zakładając, że roczne studia kosztują 5 tys. zł, a osoba prowadząca działalność gospodarczą rozlicza się z fiskusem za pomocą 19-proc. stawki liniowej, podatek dochodowy będzie niższy o 950 złotych.

Niezbędny jest związek z działalnością gospodarczą

Należy jednak pamiętać, że zaliczenie w koszty wydatków na dokształcanie nie zawsze będzie kosztem uzyskania przychodów. Wydatków tego typu, związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, nie ma co prawda w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów (art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), ale z ustawy wynika jednocześnie, że przedsiębiorca musi wykazać, iż dokształcanie ma ścisły związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i przyczynia się do wzrostu przychodów jego firmy. W przeciwnym wypadku wydatki na dokształcanie nie mogą być kosztem przedsiębiorstwa.

Wydatek osobisty, a nie firmowy

Przekonała się o tym podatniczka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, której głównym profilem jest montaż filtrów do wody. W roku rozpoczęcia działalności rozpoczęła studia magisterskie z ekonomii o specjalności rachunkowość, planując samodzielne prowadzenie księgowości swojej firmy. Wydatki na studia zamierzała zaliczyć w koszty uzyskania przychodów, argumentując, że wiedza zdobyta na studiach pozwoli ograniczyć koszty działalności firmy i zmniejszy ryzyko popełnienia błędu w dokumentacji, a tym samym – jest bezpośrednio związana z wykonywaniem działalności i przyczyni się do osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia jego źródła. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi nie podzielił jednak jej zdania, uznając, że wydatki na studia miały charakter osobisty i nie spełniły kryterium celowości wynikającego z art.22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu), a tym samym nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (interpretacja indywidualna IPTPB1/415-23/12-2/KO, wydana 15 marca 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi).