Dostawa wody czy ogrzewanie lokalu to świadczenia związane z najmem powierzchni użytkowej i wspólnie obłożone VAT – orzekł wczoraj Trybunał Sprawiedliwości UE.
Wyrok – ogłoszony na wniosek Brytyjczyków – jest istotny dla polskich podatników, ponieważ mają oni podobne problemy z VAT, jeśli chodzi o rozliczenia najmu i usług dodatkowych.
Skarżącym w sprawie była brytyjska spółka radców prawnych, która najmowała pomieszczenia biurowe w Londynie. Umowa przewidywała, że będzie płaciła za najem pomieszczeń, za ubezpieczenie budynku (w proporcjonalnej części do zajmowanej powierzchni), a także że będzie pokrywać opłaty, które obciążają wynajmującego. Do tych ostatnich umowa zaliczała m.in. opłaty z tytułu dostawy wody, ogrzewania, naprawy struktury i urządzeń budynku (np. wind), sprzątania części wspólnych oraz ochrony budynku. Zgodnie z ustaleniami, jeśli najemca nie zapłaciłby jednego z trzech rodzajów czynszu, wynajmujący mógłby rozwiązać umowę.