Jeśli opłaty za media, np. za wodę, są oddzielone od czynszu, to należy je opodatkować VAT inaczej niż najem – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Skarżący podpisuje umowy, na podstawie których wynajmuje lokale mieszkalne osobom fizycznym. Najemcy sami płacą za prąd, natomiast pozostałe media (woda, kanalizacja, ogrzewanie, wywóz śmieci) organizuje wynajmujący. Kwota czynszu nie obejmuje dostaw mediów i innych wydatków związanych z eksploatacją (np. sprzątanie otoczenia). Następnie skarżący refakturuje opłaty za media na najemców. Pobierany przez wynajmującego czynsz jest zwolniony od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy skarżący powinien refakturować dostawę mediów i innych świadczeń z zastosowaniem właściwych stawek VAT, czy też traktować te opłaty jako składnik czynszu i stosować zwolnienie od podatku.