Nawet w najbardziej skomplikowanych sprawach wymagających ogromnej wiedzy organy podatkowe nie chcą powoływać biegłych.
– Prowadzę działalność gospodarczą, wymagającą specjalistycznej wiedzy. Mimo to organ podatkowy, który mnie kontroluje, odmawia powołania biegłego. Urzędnicy uznali, że nie ma takiej potrzeby i że sami poradzą sobie z oceną mojej działalności, w tym także jej rozmiaru i przychodów, jakie przez lata uzyskuję – skarży się przedsiębiorca z centralnej Polski, prosząc o anonimowość z uwagi na trwające postępowanie podatkowe. Jak twierdzi, ze względu na specyfikę prowadzonej przez niego działalności tylko biegły jest w stanie wiarygodnie ocenić możliwości produkcyjne jego firmy i wypracowane przez lata przychody.

Kiedy powołać biegłego