Urzędnicy prowadzący postępowania podatkowe mają obowiązek ustalić wszystkie okoliczności sprawy. Często nie jest to możliwe na podstawie samych dokumentów. Dlatego wzywają na przesłuchania w charakterze świadka osoby, które mogłyby rozwiać wątpliwości powstałe podczas zbierania materiału dowodowego.

Przykładowo urzędnicy kontroli skarbowej podczas sprawdzania sprzedawcy oleju opałowego wzywają do urzędu osoby, które miały kupić od niego towar. Jeśli tego nie potwierdzą, urzędnicy zobowiążą dystrybutora do zapłaty podatku akcyzowego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: