Przykładowo urzędnicy kontroli skarbowej podczas sprawdzania sprzedawcy oleju opałowego wzywają do urzędu osoby, które miały kupić od niego towar. Jeśli tego nie potwierdzą, urzędnicy zobowiążą dystrybutora do zapłaty podatku akcyzowego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jak świadek uzyska zwrot kosztów, gdy wezwie go urząd skarbowy

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

- Czy zwrot kosztów przysługuje, gdy ostatecznie nie doszło do zeznań?
- Czy świadkowi przysługuje też zwrot zarobku lub utraconego dochodu?