Podatnicy często składają do izb skarbowych wnioski o interpretację przepisów, w których pytają o skutki opisywanych z detalami transakcji, wyliczenia dotyczące ulg czy sposób skalkulowania dochodu. Niektórzy myślą, że im precyzyjniejsze dane i rachunki przedstawią, tym lepiej. Zakładają np., że izba sprawdzi je i ewentualnie skoryguje. Nic bardziej błędnego. Fiskus wyjaśni tylko, jakie przepisy podatkowe mają zastosowanie w opisywanej sprawie.

Urzędy odmawiają

Przekonał się o tym m.in. podatnik, który spytał, w jaki sposób rozliczyć koszty uzyskania przychodów z tytułu spłaty rat od leasingowanego samochodu. Przedstawił sposób wyliczenia na podstawie otrzymanej faktury VAT. Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 18 stycznia 2013 r. (sygn. akt ITPB1/415-1145a/12/DP) stwierdziła, że zaproponowany przez niego sposób wyliczenia jest nieprawidłowy, ale nie wskazała właściwego. Wyjaśniła, że przepis art. 14a ustawy – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) nakłada na organ podatkowy obowiązek udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. A to oznacza, że nie podlegają urzędowej interpretacji zasady rachunkowego określania (wyliczania) kosztów uzyskania przychodu.

Podobną interpretację uzyskała podatniczka, która spytała o sposób rozliczenia w PIT wynagrodzenia, które będzie otrzymywać jako opiekunka dziecka w kwocie 420 zł miesięcznie. Przedstawiła działania matematyczne, w których uwzględniła składki ubezpieczeniowe oraz stawkę podatku.

Izba Skarbowa w Poznaniu w odpowiedzi z 21 listopada 2011 r. (sygn. ILPB2/415-504/11-4/AJ) także przyznała, że zasady rachunkowego określania (wyliczania) podstawy opodatkowania nie podlegają urzędowej interpretacji. W tym przypadku izba również stwierdziła, że ewentualne przeliczenia, jakich należałoby dokonać, nie leżą w kompetencjach organu. Wyjaśniła też, że podatniczka może prowadzić zeszyt, w którym będzie wpisywać otrzymane kwoty i na tej podstawie dokonywać tzw. samoopodatkowania – taki jest system polskiego prawa. Dodała jednak, że prawidłowość rozliczenia zawsze podlega weryfikacji przez właściwy organ podatkowy w toku postępowania.

Liczba wydanych interpretacji podatkowych

Liczba wydanych interpretacji podatkowych

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Oznacza to, że organy mają kompetencje, aby weryfikować wyliczenia, ale wtedy, gdy czynią to w toku postępowań, jednocześnie nie mają takich kompetencji, gdy o weryfikację prosi podatnik.

Podatniczka pracująca jako opiekunka do dziecka dowiedziała się tylko, że jej sposób rozliczenia jest nieprawidłowy, bo z przepisów wynika inny. Jeśli jednak popełni błędy – interpretacja nie będzie jej chronić, bo izba wskazała przecież, jakie przepisy powinna zastosować.