Organy podatkowe kwestionują podpisy odręczne. Twierdzą, że pieczątka imienna osoby składającej podpis stanowi jedynie uzupełnienie.
Urzędnicy skarbowi podpisujący się pod pismami i decyzjami nie przestrzegają tego, czego żądają od podatników. Często ich podpisy są niewyraźne i nieczytelne.

Konsekwencje podatkowe