Z projektu budżetu państwa na 2013 r. wynika, że udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT zwiększy się w przyszłym roku o 0,16 proc. Udziały w CIT pozostaną na tym samym poziomie.
Rząd przyjął wstępnie projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Konsekwencje finansowe będą dotyczyły zarówno budżetu centralnego, jak i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Najważniejszą zmianą dla gmin, miast, powiatów i województw jest zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Rząd założył, że udział we wpływach z PIT wzrośnie z 49,11 proc. do 49,27 proc. Niestety nie zmieni się udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Podobnie jak w roku obecnym, do samorządowej kasy trafi 22,86 proc. wpływów z CIT.
Z projektu ustawy bud- żetowej wynika również, że rząd liczy na wyższe wpływy z podatków dochodowych niż w roku obecnym. Z CIT ma wpłynąć do kasy państwa ponad 29,6 mld zł, co oznacza wzrost o 11,3 proc. Z kolei osoby fizyczne mają wpłacić prawie 43 mld zł PIT, a zatem o 6,2 proc. więcej.
Jeśli prognozy się sprawdzą, to więcej pieniędzy z tych podatków trafi również do kas samorządów. Nominalnie jednostki samorządu terytorialnego powinny otrzymać w przyszłym roku 21,18 mld zł z PIT oraz 6,76 mld zł z CIT. Takie założenia muszą brać pod uwagę przy konstruowaniu swoich własnych budżetów. Mają na to czas do 15 listopada. Wtedy mija termin złożenia projektu budżetu regionalnej izbie obrachunkowej.
Wyjaśnijmy, że gminy częściowo są również podatnikami VAT. Rada ministrów założyła, że wpływy z tego podatku również wzrosną (o 4 proc.). Niewielka część tego wzrostu może przypaść na samorządy, co oznacza dla nich większe wydatki, a więc uszczuplenie dochodów.
Wśród ekspertów dominuje jednak przekonanie, że założenia budżetowe rządu są optymistyczne. W wyliczeniach Rada Ministrów wzięła pod uwagę dodatkowe wpływy z PIT, które przyniesie ciągle nie- uchwalona nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Udział samorządów we wpływach z PIT: 2013 r. – 49,27 proc.; 2012 r. – 49,11 proc.; 2011 r. – 48,97 proc.; 2010 r. – 48,79 proc.; 2009 r. – 48,57 proc.