Zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) znajduje się jednak przepis modyfikujący tę zasadę.
Instytucja przedawnienia zakłada, że podatnik, który nie zapłacił podatku, po upływie określonego czasu nie jest już obowiązany do uregulowania zaległości. Dzięki temu podatnik może być pewny, że błąd z przeszłości nie spowoduje konieczności zapłaty podatku np. po kilkudziesięciu latach.
W art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o PCC (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.), wyznaczono jednak specyficzny sposób powstawania obowiązku podatkowego, który w praktyce powoduje, że konieczność uiszczenia podatku może się nigdy nie przedawnić.