Podatnik, który otrzymał przychód w postaci odsetek od zakupionych obligacji, nie będzie mógł z nimi rozliczyć transakcji sprzedaży papierów wartościowych w obrocie publicznym.
Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych obecnie stało się o wiele trudniejsze niż w okresie trwającej wcześniej hossy. Mimo odbicia indeksów akcji od dna do dziś wiele walorów spółek giełdowych nie powróciło do poziomów sprzed kryzysu. Podobnie z innymi źródłami inwestycji, jak obligacje czy fundusze inwestycyjne. W efekcie podatnicy, którzy decydują się na inwestycje giełdowe, mogą ponosić straty. W niektórych przypadkach straty te można uwzględnić w rozliczeniu podatkowym za dany rok. Jak wynika jednak z wyroków sądów administracyjnych, w wielu przypadkach straty ze sprzedaży akcji nie pomniejszą dochodów z innych inwestycji czy zysków od oszczędności
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy straty powstałe na giełdzie można skompensować z innymi dochodami
W pełnej wersji artykułu:
- Jak korzystnie rozliczyć straty z giełdy
- Dochód z obligacji
- Dochody z funduszy
- Dochód z odsetek
- Co może stanowić w rozliczeniu PIT koszty uzyskania przychodu