Z początkiem sierpnia 2012 r. w Kancelarii Prezydenta RP Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawiło założenia nowej ustawy o zbiórkach publicznych.

Maciej Grela, doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel, wyjaśnia, że zbiórki publiczne w obecnym stanie prawnym mogą przeprowadzać stowarzyszenia i fundacje oraz „komitety organizowane dla przeprowadzenia określonego celu”. Dodatkowo zbiórki powinny być zgodne ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu. Nie mogą to być natomiast cele „osobiste”, lub związane z pozyskiwaniem środków na działalność gospodarczą.

– Tym samym dochody organizacji osiągane ze zbiórek pieniędzy będą w przeważającej mierze zwolnione z opodatkowania przewidzianego dla organizacji non profit – tłumaczy Maciej Grela.

W przypadku zmian dotyczących możliwości organizacji zbiórek publicznych, konsekwencje podatkowe trzeba będzie rozpatrywać indywidualnie. Przykładowo zbiórki internetowe, mające na celu finansowanie rozwoju początkującej firmy, mogą zostać zakwalifikowane jako przychód z działalności gospodarczej.

Alicja Pawłowska i Patrycja Lutak z kancelarii Paczuski & Taudul wyjaśniają, że określenie konsekwencji podatkowych w związku z takim sposobem pozyskania pieniędzy wymaga w szczególności ustalenia, czy beneficjent środków jest przedsiębiorcą, czy też osobą fizyczną.

Jeśli beneficjentem środków będzie przedsiębiorca, kwota otrzymana za pośrednictwem operatora serwisu będzie objęta podatkiem dochodowym.

– W sytuacji natomiast pozyskania finansowania przez osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, otrzymane środki traktowane będą jako darowizna, która jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn – stwierdzają nasze rozmówczynie.

Dodają, że nie oznacza to, że obdarowani zapłacą podatek. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn.zm.), opodatkowane jest nabycie od jednej osoby własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 4902 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej (niespokrewniona).

W przypadku gdy z regulaminu serwisu, za pośrednictwem którego przeprowadzana jest taka zbiórka, wynikać będzie, że zgromadzone środki pochodzą od użytkowników serwisu, a operator serwisu jedynie przekazuje je na rzecz beneficjenta i kwoty wpłacane przez poszczególnych użytkowników serwisu będą niewielkie (tj. nie przekroczą wspomnianego limitu), to beneficjent nie zapłaci podatku.