Z danych izb skarbowych z całej Polski wynika, że w 2011 r. liczba podatników, którzy osiągali dochody w innych krajach, wzrosła o jedną czwartą w porównaniu z poprzednim rokiem.
Za 2010 r. zeznania podatkowe złożyło 163,6 tys. osób, za ubiegły rok już blisko 202,5 tys. W sumie w 2011 r. pracujący za granicą zarobili ponad 7,8 mld zł, podczas gdy w 2010 r. było to 6,2 mld zł.
Największy skok liczby pracujących za granicą Polaków, którzy rozliczają się w kraju, zaobserwowano w województwie małopolskim. W 2011 r. dochody z zagranicy wykazało ponad 26,4 tys. mieszkańców tego regionu, gdy w 2010 r. 16 tys. Ich wpływy wzrosły z 770 mln zł do blisko 1,2 mld zł. Na drugim miejscu pod względem wzrostu liczby pracujących w innych krajach i osiąganych tam dochodów znalazła się Wielkopolska. Liczba zeznań podatkowych pokazujących dochody z zagranicy wzrosła tam o ponad 4 tys., z 14,5 tys. do prawie 19 tys., a same dochody o 320 mln zł – z 660 mln zł do prawie miliarda. Jedynym województwem, gdzie liczba zeznań z wykazanym dochodem z zagranicy wzrosła, ale dochody spadły, było łódzkie.