Ponad 400 tys. przedsiębiorców ma objąć tzw. ustawa abolicyjna, która daje możliwość umorzenia nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Głosowanie nad projektem tej ustawy zaplanowano na piątek.

Projekt ustawy autorstwa klubu PO daje możliwość umorzenia nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą. Abolicja ma dotyczyć okresu od stycznia 1999 do lutego 2009 r.

ZUS daruje długi przedsiębiorcom, którzy zalegają ze składkami na własne ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenia zdrowotne i na Fundusz Pracy.

Izabela Mrzygłocka (PO) tłumaczyła na środowej konferencji prasowej, że beneficjenci ustawy zostali podzieleni na dwie grupy. "Pierwsza grupa to osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej do dnia 1 września 2012, a druga grupa to osoby, które nadal prowadzą działalność gospodarczą. Ponieważ pierwsza z tych grup nie podlega ustawie o pomocy publicznej, to zostanie objęta abolicją w momencie wejścia w życie ustawy. Druga z tych grup zostanie objęta dobrodziejstwem ustawy po notyfikacji przez Komisję Europejską" - powiedziała Mrzygłocka.

Agnieszka Hanajczyk (PO) podkreśliła, że choć prace nad tym projektem trwały dość długo (trafił do Sejmu wiosną br.), to udało się wypracować kompromis zgodny zarówno z prawem krajowym, jak i unijnym.

PO przekonuje, że proponowane zmiany mają przede wszystkim na celu zniwelowanie barier finansowych dla małych i średnich przedsiębiorców na rynku. Zmiany te poprzez umorzenie najstarszych - a więc najtrudniejszych do spłaty - zaległości będą dużym wsparciem dla przedsiębiorców, pozwalającym na odzyskanie płynności finansowej - przekonują autorzy projektu.