Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt nowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Amerykańska Polonia wyraża swój sprzeciw przeciwko utrzymywaniu od 2008 roku przez Ministerstwo Finansów nowych ustaleń w tajemnicy.

Obecna umowa pomiędzy Polską i USA o unikaniu podwójnego opodatkowania została zawarta w 1974 roku. Zdaniem Polonii z USA jest ona krzywdząca, ponieważ obowiązujące zasady pozwalają na uniknięcie podwójnego opodatkowania emerytur z USA metodą proporcjonalną – co powoduje, że jest w pełni opodatkowana w Polsce. Dodatkowo powracający do Polski reemigrant musi zapłacić składkę na NFZ. Wszystko to powoduje, że amerykańska emerytura jest uszczuplana, a jej część zasila polski budżet (w USA, dzięki atrakcyjnym progom podatkowym nie trzeba od niej płacić podatku, albo obciążenie podatkowe jest minimalne).

Informacja o nowej umowie podatkowej pomiędzy Polską i USA jest zatem dobrą wiadomością, ale sprzeciw amerykańskiej Polonii budzi fakt, że nie została zaproszona do konsultacji, co może spowodować, że w nowej umowie pozostaną niekorzystne zapisy. Elżbieta Baumgartner na portalu informacjeusa.com informuje, że uzgodnienia pomiędzy Polską i USA zaczęły się już w roku 2008. Maciej Grabowski z Ministerstwa Finansów potwierdza, że negocjacje z USA rozpoczęły się w 2008 roku, a podpisanie umowy ma nastąpić w najbliższym czasie.

Jak podaje portal informacjeusa.com nowe zasady unikania podwójnego opodatkowania będą wyglądały następująco: „Minister Grabowski napisał, że przewiduje się „jako podstawową metodę eliminacji podwójnego opodatkowania, metodę wyłączenia z progresją”. To krok do przodu, bo w wielu przypadkach metoda wyłączenia z progresją, stosowana między innymi z Wielką Brytanią, jest korzystniejsza od proporcjonalnego odliczenia, stosowanego obecnie.
Ale w przypadku emerytur i rent Social Security nie powinno się stosować unikania podwójnego opodatkowania metodą wyłączenia z progresją, lecz metodą całkowitego wyłączenia. Metoda całkowitego wyłączenia polega na całkowitym zwolnieniu od podatku krajowego pewnych zagranicznych przychodów. Przy metodzie wyłączenia z progresją –dochody zagraniczne są zwolnione od podatku ale brane są pod uwagę przy ustalaniu stawki podatkowej stosowanej do innych dochodów.”

Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – osiągniętego w Polsce – stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.