Mimo złożenia skargi do sądu na decyzję podatkową należy zapłacić podatek i czekać na rozstrzygnięcie sporu. Podatnicy, którzy są w trudnej sytuacji finansowej, mogą jednak starać się o wstrzymanie wykonania decyzji.
Jeśli organ podatkowy zakwestionuje prawidłowość rozliczenia podatkowego, w szczególności gdy doprowadziło ono do uszczuplenia należności budżetowej, wyda decyzję, w wyniku której podatnik będzie musiał uregulować podatek. Podatnik, który nie zgadza się z treścią decyzji, może odwołać się do dyrektora izby skarbowej, jeśli sprawa dotyczy decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, albo do samorządowego kolegium odwoławczego, jeśli decyzję wydał wójt, burmistrz (prezydent miasta).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Wstrzymania zapłaty podatku z urzędu

Wniosku do sądu

Jak napisać wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji

Czy niska pensja podatnika jest podstawą do wstrzymania decyzji

Czy można złożyć ponowny wniosek do sądu o wstrzymanie wykonania decyzji

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak skutecznie złożyć wniosek o wstrzymanie zapłaty podatku.