Zasadą postępowania podatkowego jest to, że decyzja ostateczna podlega wykonaniu. Jest to taka decyzja, od której podatnikowi nie przysługuje już odwołanie. Jednak w pewnych przypadkach także decyzja nieostateczna – wydana przez urząd skarbowy, ale jeszcze nierozpoznana przez organ odwoławczy – skutkuje koniecznością zapłaty.
Postępowanie prowadzone przez organy podatkowe, którego skutkiem jest wydanie decyzji wymierzającej kwotę podatku do zapłaty, jest dwuinstancyjne. Podatnik, który nie zgadza się z treścią decyzji, może w terminie 14 dni od jej doręczenia odwołać się do dyrektora izby skarbowej, jeśli sprawa dotyczy decyzji naczelnika urzędu skarbowego w sprawie np. PIT czy VAT.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
- Jak należy wnosić odwołanie?
- Kiedy nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności?
- Jak podatnik może się starać o wstrzymanie wykonania decyzji?