Minister finansów przedłuży do końca 2014 roku zwolnienie ze stosowania kas fiskalnych dla niektórych czynności np. dostaw energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, finansowych czy ubezpieczeniowych. Wynika to z opublikowanego projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W większości przypadków czynności zwolnione ze stosowania kas pokrywają się z katalogiem określonym w obecnie obowiązującym rozporządzeniu z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930 z późn. zm).

Jednak ze względu na pojawiające się nieprawidłowości minister zaproponował wprowadzenie obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas do usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).