Osoby, które popełnią więcej niż jedno przestępstwo, nie korzystają z ochrony przed odpowiedzialnością na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego.
W jednym z ostatnich postanowień Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi (sygn. akt I KZP 3/12). Chodziło o rozstrzygnięcie, czy możliwość skorzystania z niekaralności wskutek złożenia korekt deklaracji podatkowych określonej w art. 16a kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.) jest wyłączona po ujawnieniu czynu i wszczęciu wobec sprawcy postępowania karnego skarbowego. Podatnikowi, którego sprawa trafiła do tego sądu okręgowego, zarzucono trzy przestępstwa skarbowe: błąd w deklaracji (art. 56 par. 1 k.k.s.), prowadzenie ksiąg w sposób nierzetelny (art. 61 par. 1 k.k.s.) oraz wystawianie faktur w sposób nierzetelny (art. 62 par. 2 k.k.s.).
W pierwszej kolejności wszczęto postępowanie karne skarbowe. A dopiero po pewnym czasie rozpoczęła się kontrola, która zakończyła się protokołem i następnie wynikiem kontroli, ponieważ podatnik uznając ustalenia organu kontroli skarbowej, złożył korektę deklaracji oraz zapłacił należności razem z odsetkami. W efekcie tych działań sąd rejonowy umorzył postępowanie. Stwierdził, że na podstawie art. 16a k.k.s. sprawca nie podlega karze (ponieważ złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji i uiścił zaległy podatek z odsetkami). Sąd okręgowy rozpatrując zażalenie prokuratora, chciał wiedzieć, czy możliwe jest skorzystanie przez podatnika z niekaralności, o której mowa w art. 16a k.k.s. w związku ze złożeniem korekt deklaracji podatkowych już po ujawnieniu czynu i wszczęciu wobec sprawcy postępowania karnego skarbowego.