Wydłużenie terminu na składanie informacji podsumowującej VAT UE w wersji drukowanej z 15. do 25. dnia kolejnego miesiąca (kwartału) przewiduje projekt założeń tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej Ministerstwa Gospodarki.
Obecnie dłuższy termin dotyczy wyłącznie informacji składanej drogą elektroniczną. Propozycję ocenia pozytywnie Michał Galejczuk, doradca podatkowy, partner w Polish Advisory Group.
– Pozwoli to podatnikom w części przypadków dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) na spójne wykazywanie tych transakcji w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej – zauważa Michał Galejczuk.
Można wyjaśnić to na przykładzie. Jeśli podatnik rozliczający się miesięcznie wystawił w styczniu fakturę dokumentującą WDT, powinien wykazać taką transakcję w deklaracji VAT-7 za styczeń do 25 lutego ze stawką 0 proc., o ile uzyskał dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza granice kraju i dostarczenie ich do nabywcy na terytorium innego państwa UE. Wówczas wykazuje jednocześnie taką transakcję w informacji podsumowującej, składanej za styczeń.
Obecnie często dochodzi do sytuacji, w których podatnik do 15 lutego (czyli terminu złożenia informacji podsumowującej za styczeń) nie dysponuje jeszcze wymaganą dokumentacją, zatem zgodnie z art. 42 ust. 12a ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) nie powinien wykazywać takiej transakcji w informacji podsumowującej za styczeń. Tymczasem jeśli dokumenty takie wpłyną do niego do 25 lutego, wówczas wykaże on WDT w deklaracji VAT-7 ze stawką 0 proc.
– Oznacza to niezgodność pomiędzy deklaracją a informacją podsumowującą, złożonymi za styczeń i konieczność korekty informacji podsumowującej – mówi Michał Galejczuk.
Niezgodność ta może zostać wyeliminowana poprzez proponowane zmiany.
Ekspert podkreśla jednak, że projektowana regulacja nie rozwiązuje innych problemów związanych z informacjami podsumowującymi. Praktyka organów podatkowych jest obecnie taka, że jeśli podatnik nie spełnił warunków dokumentacyjnych, uprawniających go do zastosowania stawki 0-proc. VAT z tytułu WDT, to nie wykazuje transakcji w informacji podsumowującej.
Michał Galejczuk wskazuje, że jest to niezgodne z celem dyrektywy VAT wprowadzającej obowiązek niezwłocznego informowania o transakcjach wewnątrzwspólnotowych.
Etap legislacyjny
Projekt założeń do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z 14 czerwca 2012 r. przekazany do konsultacji społecznych