Prawo do uwzględnienia całej straty podatkowej zachęci przedsiębiorców do inwestowania. Znieść trzeba też 5-letni termin jej rozliczania, tak jak przewidują przepisy w innych krajach Unii Europejskiej.
W ramach deregulacji przepisów Ministerstwo Gospodarki chce wyjść naprzeciw przedsiębiorcom i znieść obowiązujący limit w zakresie rozliczania strat podatkowych z lat poprzednich. Teraz każda firma, która poniosła stratę, może ją odliczyć od dochodu w latach kolejnych, ale w jednym roku podatkowym nie może odliczyć więcej niż 50 proc. całej kwoty. Korzyścią z odliczenia całości jest m.in. zmniejszenie kwoty podatku dochodowego już w pierwszym roku, w którym firma osiągnie zysk. W ocenie ekspertów ustawodawca powinien pójść jednak o krok dalej i znieść drugi limit rozliczania straty. Chodzi mianowicie o maksymalny okres 5 lat, w którym z jednego roku podatkowego może być ona odliczona. Po tym okresie prawo do odliczenia przepada.

Nieracjonalny limit