Firmy z różnych krajów UE w małym stopniu wymieniają między sobą e-faktury, bo nie ma jasnych przepisów regulujących transgraniczną wymianę - mówi Bartłomiej Wojtowicz, kierownik rozwoju produktów Comarch EDI.
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o VAT faktury elektroniczne od 1 stycznia 2013 r. zostaną zrównane z papierowymi. Polska dostosuje więc przepisy do regulacji unijnych. Czy w innych krajach UE przepisy dotyczące e-faktur są bardziej przyjazne?
W każdym kraju istnieją regulacje, które wprowadzają indywidualne podejście do wymiany e-faktur. Biorąc pod uwagę formy wysyłania dokumentu (45 dyrektywa, czyli dyrektywa rady 2010/45/UE z 13 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE wymienia m.in. e-podpis i system wymiany danych EDI), można podzielić państwa UE na dwie grupy. Do pierwszej zaliczam państwa, w których obowiązuje bardziej elastyczny system, a więc kraje skandynawskie, Belgię, Holandię, Wielką Brytanię czy Estonię. Są też kraje, w których funkcjonują bardziej restrykcyjne przepisy, takie jak Węgry, Hiszpania, Portugalia, czy Rumunia. W całej Europie natomiast jest problem z wymianą transgraniczną e-faktur.