Lato to najlepszy okres dla uczniów i studentów, aby odbyć praktyki lub staż. Jeśli uda się znaleźć pracodawcę, który jeszcze za to zapłaci, to sukces jest podwójny. Trzeba jednak pamiętać o rozliczeniu podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody.

Jak wyjaśnia Mirosław Siwiński, doradca podatkowy z Kancelarii Prawnej Witold Modzelewski Radca Prawny, pracodawcy najchętniej zatrudniają studentów i uczniów na okres wakacyjny na podstawie umów cywilnoprawnych. Ekspert wyjaśnia, że osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące, nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

Jeśli dochody pełnoletniego dziecka uczącego się przekroczą w 2012 roku kwotę 3089 zł, rodzice stracą prawo do ulgi prorodzinnej

– Nie dotyczy to wszystkich pracodawców, choć jest to całkowicie uprawniona forma zatrudnienia bez obowiązku oskładkowania – wyjaśnia Mirosław Siwiński.

Ma to wpływ na podatek dochodowy. Jak mówi ekspert, pracodawcy (płatnicy PIT) odprowadzają zaliczki na podatek dochodowy, ale bez składek na ubezpieczenia społeczne.

Taka forma rozliczenia jest korzystna dla ucznia lub studenta. Gdyby istniała konieczność zapłacenia składek, to pracodawca musiałby wynagrodzenie za praktyki lub staż pomniejszyć nie tylko o zaliczki na podatek, lecz także o składki.

Do obowiązków pracodawcy należy również przesłanie informacji PIT-11 studentowi lub uczniowi. Ma on na to czas do końca lutego następnego roku. Jeśli więc uczeń lub student zarobili pieniądze na praktykach w tym roku, to dostaną PIT-11 do końca lutego 2013 r. Na tej podstawie student będzie musiał złożyć swoje zeznanie roczne (najczęściej na formularzu PIT-37). Jeśli jego zarobki nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku, to będzie mógł odzyskać cały zapłacony przez pracodawcę PIT.