Metoda memoriałowa w rozliczeniu podatku od towarów i usług sprzyja tworzeniu zatorów płatniczych w przedsiębiorstwach - mówi Jolanta Turczynowicz-Kieryłło.
Obecnie rozgorzała dyskusja na temat systemu memoriałowego w VAT. Dlaczego przedsiębiorcy nie chcą płacić podatku w tym systemie?
Wynika to z różnic między metodą kasową a memoriałową. Mówiąc w dużym uproszczeniu, w systemie kasowym przedsiębiorcy płacą VAT na podstawie wystawionych faktur, a w systemie memoriałowym rozliczają go na podstawie faktur wystawionych, ale jeszcze niezapłaconych przez kontrahenta. Przedsiębiorcy nie chcą więc kredytować Skarbu Państwa i płacić podatków za coś, czego nie otrzymali.