Z preferencyjnego sposobu opodatkowania towarów i usług skorzystają podmioty, u których roczna wartość sprzedaży brutto w poprzednim roku nie przekracza 1,2 mln euro, czyli 5 mln 324 tys. zł.

Czy przejście na metodę kasową zgłosić w urzędzie

Przedsiębiorstwo, którego obrót roczny nie przekracza 3 mln zł, ma obecnie trudności z otrzymywaniem płatności od kontrahentów. Czy musi zgłosić naczelnikowi urzędu, że przechodzi na metodę kasową?

Czy warto wybrać kasową metodę rozliczeń podatku

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, a jego roczny obrót nie przekracza 1 mln zł. Czy warto przechodzić na kasową metodę rozliczeń VAT?

Czy od razu rozliczać się kasowo z urzędem

Podatnik zastanawia się nad zmianą metody memoriałowej na kasową, ale dopiero od 1 stycznia 2013 r. W grudniu będzie chciał złożyć zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego. Czy kasowo będzie mógł rozliczać się już w grudniu, za usługi wykonane w grudniu?

Czy system kasowy jest korzystniejszy od memoriałowego

Czy rozliczanie VAT w systemie kasowym jest bardziej opłacalne niż w systemie memoriałowym?

Czy zapłata przez kontrahenta wpływa na sposób rozliczeń

Firma ma obecnie trudności z otrzymywaniem płatności od kontrahentów. Czasem czeka na zapłatę nawet pół roku. Czy w takiej sytuacji nie skorzystać z metody kasowej?

Czy można szybko wrócić do metody memoriałowej

Podatnik po okresie trzech miesięcy zdecydował, że chciałby wrócić do metody memoriałowej. Czy może ją stosować od kolejnego miesiąca?

Czy traci się prawo do rozliczenia kasowego

Podatnik wybrał metodę kasową rozliczeń VAT. Mimo trwającego kryzysu jego obroty w tym roku rosną. Przewiduje, że obroty mogą przekroczyć 6 mln zł i to już we wrześniu. Czy straci prawo do metody kasowej?

Czy deklaracje VAT należy składać kwartalnie

Przedsiębiorca chce przejść na metodę kasową w VAT, ale chce nadal składać deklaracje miesięczne. Czy po przejściu na nową metodę musi składać deklaracje raz na kwartał?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto może skorzystać z kasowej metody rozliczania VAT.