Rolnik musi uiścić opłatę skarbową za potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii faktur dokumentujących zakup oleju napędowego.
Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 3103/12). Jednym z warunków uzyskania przez producenta rolnego zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego jest złożenie w urzędzie gminy wniosku o zwrot wraz z fakturami lub ich kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem. Poświadczenia dokonuje upoważniony pracownik urzędu, za co pobiera opłatę skarbową w wysokości 5 zł za każdą poświadczoną fakturę. Rolnicy, którzy gromadzą większą liczbę faktur na drobne kwoty, ponoszą w związku z tym znaczne koszty.
Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wydanie zaświadczenia na wniosek. Jako zaświadczenie traktuje się m.in. poświadczenie zgodności kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej.