Stawka karty podatkowej od przychodów z tytułu świadczenia usług kosmetycznych uzależniona jest m.in. od liczby zatrudnionych pracowników. W przypadku usług kosmetycznych zatrudnić można maksymalnie pięciu pracowników.
Podatniczka założyła mobilny gabinet kosmetyczny. Świadczy usługi: nakładania paznokci żelowych, przedłużania i zagęszczania rzęs, depilacji ciała woskiem. Chce płacić w formie karty podatkowej. Według Izby Skarbowe w Łodzi ma taką możliwość.
Ustawodawca nie odnosi się do statystycznej klasyfikacji PKD wykonywanych przez przedsiębiorcę czynności, a jedynie uzależnia prawo do omawianej formy opodatkowania od tego, czy wykonywane usługi mieszczą się w charakterystyce działalności usługowej.
Nakładanie paznokci żelowych oraz pozostałe wymienione przez podatniczkę czynności można potraktować jako usługi kosmetyczne zdefiniowane w załączniku nr 4 w poz. 88 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Stawka karty podatkowej od przychodów z tytułu świadczenia usług kosmetycznych uzależniona jest m.in. od liczby zatrudnionych pracowników. W przypadku usług kosmetycznych zatrudnić można maksymalnie pięciu pracowników.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 marca 2012 r. (nr IPTPB1/415-25/12-2/MD).