Od kwietnia zmienią się limity zwrotu części VAT na materiały budowlane. Będą one niższe niż obecnie i wyniosą 32 686,26 zł oraz 14 008,40 zł odpowiednio dla budowy i remontu. O zwrot mogą się też ubiegać się byli właściciele nieruchomości, a zatem ci, którzy wystąpili z wnioskiem o zwrot już po jej zbyciu.
Kwestia ta budziła wątpliwości, w związku z koniecznością dołączania do wniosku dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości. Obecnie praktyka organów podatkowych jest przychylna byłym właścicielom, o czym świadczy m.in. pismo dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 kwietnia 2011 r., nr IPPB2/415-163/11-2/AK. Wcześniej minister finansów zmienił z urzędu niekorzystną interpretację tego samego organu podatkowego (nr DD3/033/135/MCA/09/PK-1059).
– Nie ma wątpliwości, że aby móc ubiegać się o zwrot, tytułu prawny do remontowanego budynku lub lokalu należy posiadać w momencie realizacji inwestycji – podkreśla Karolina Gierszewska, doradca podatkowy w ECDDP.

Tytuł prawny do remontowanego lokalu potwierdza np. akt notarialny, umowa najmu, użyczenia, darowizny lub kopia pozwolenia na budowę

Analogicznie w przypadku budowy – do otrzymania rekompensaty uprawniona będzie osoba, która przed złożeniem wniosku sprzedała nieruchomość, z którą związane było pozwolenie na budowę posiadane w momencie jej prowadzenia.
Anna Łukaszewicz-Obierska, radca prawny, partner w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr wskazuje na zasadę praw nabytych.
– Jeżeli osoba fizyczna uzyskała prawo do zwrotu VAT za materiały budowlane, to zbycie nieruchomości nie pozbawi jej tego prawa – argumentuje nasza rozmówczyni.
Odmienne stanowisko organów podatkowych uzasadniane było tym, że w cenie sprzedaży mieszczą się wszystkie poniesione przez byłego właściciela wydatki.
Do wniosku o zwrot oprócz kopii faktur dokumentujących zakup materiałów budowlanych, należy dołączyć kopie stosownych dokumentów, aktualnych w okresie budowy lub remontu. Tym samym podatnik potwierdzi, że wydatki związane były z jego nieruchomością.