Od kwietnia zmienią się limity zwrotu części VAT na materiały budowlane. Będą one niższe niż obecnie i wyniosą 32 686,26 zł oraz 14 008,40 zł odpowiednio dla budowy i remontu. O zwrot mogą się też ubiegać się byli właściciele nieruchomości, a zatem ci, którzy wystąpili z wnioskiem o zwrot już po jej zbyciu.
Kwestia ta budziła wątpliwości, w związku z koniecznością dołączania do wniosku dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości. Obecnie praktyka organów podatkowych jest przychylna byłym właścicielom, o czym świadczy m.in. pismo dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 kwietnia 2011 r., nr IPPB2/415-163/11-2/AK. Wcześniej minister finansów zmienił z urzędu niekorzystną interpretację tego samego organu podatkowego (nr DD3/033/135/MCA/09/PK-1059).
– Nie ma wątpliwości, że aby móc ubiegać się o zwrot, tytułu prawny do remontowanego budynku lub lokalu należy posiadać w momencie realizacji inwestycji – podkreśla Karolina Gierszewska, doradca podatkowy w ECDDP.