Limity zwrotu części VAT na artykuły budowlane obowiązujące w ostatnim kwartale tego roku będą tylko nieznacznie niższe niż obecne.
Osoby, które zamierzają w najbliższym czasie ubiegać się o zwrot części VAT na materiały budowlane w związku z budową lub remontem, nie muszą spieszyć się ze składaniem wniosków. Wprawdzie limity zwrotu obowiązujące w ostatnim kwartale tego roku będą niższe, ale różnice są niewielkie (w przypadku budowy wynoszą ok. 200 zł).
Zmiana obowiązujących limitów to efekt obniżenia ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, która ma zastosowanie do ich obliczania. Cena ostatnio ogłoszona przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. za II kwartał 2012 r., wynosi 4103 zł. Poprzednio było to 4130 zł. Niższy wskaźnik będzie miał zastosowanie do obliczania limitów we wnioskach składanych w ostatnim kwartale tego roku, a więc od 1 października. Maksymalne kwoty zwrotu zależą od rodzaju inwestycji. I tak, w przypadku inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę będzie można odzyskać nie więcej niż 35 025,26 zł, natomiast w przypadku remontu – 15 010,83 zł. Dla porównania, limity obowiązujące do końca września wynoszą odpowiednio 35 256 zł i 15 110 zł. Podane limity stosują osoby, które swój pierwszy wniosek o zwrot składały lub składają w okresie obowiązywania 23-proc. stawki VAT na materiały budowlane.
Warto wskazać, że limity zwrotu dotyczą okresów pięcioletnich liczonych od dnia złożenia pierwszego wniosku. Podlegają jednak aktualizacji wraz ze zmianą ceny mieszkań. W przypadku gdy podatnik składa kolejny wniosek o zwrot (w okresie pięcioletnim), stosuje aktualny limit, przy czym pomniejsza go o kwoty zwrotu już otrzymane.
Przypomnijmy, że o zwrot części VAT na materiały budowlane mogą ubiegać się osoby fizyczne, które poniosły wydatki na zakup tych towarów w związku z inwestycją mieszkaniową (remont lub budowa systemem gospodarczym). Warunkiem jest udokumentowanie wydatków fakturami. Wniosek składa się w urzędzie skarbowym.
O zwrot części VAT na materiały budowlane mogą ubiegać się osoby fizyczne, które poniosły wydatki na zakup tych towarów w związku z inwestycją mieszkaniową