Na podstawie art. 134a ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) istnieje możliwość skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania należnego podatku w związku z przewozem osób.

– Podatnicy muszą świadczyć wyłącznie usługi międzynarodowego przewozu drogowego, czyli usługi polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium innego niż Polska państwa UE – mówi Jan Furtas, ekspert podatkowy w ISP Modzelewski i Wspólnicy.

Na uproszczenie procedury podatkowej zdecydowano się ze względu na ułatwienie działalności tym podmiotom. Wykonując przewóz osób np. z Wilna do Paryża, przedsiębiorca musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w każdym państwie, przez którego terytorium będziemy przejeżdżać.

– Uproszczenie to nakierowane jest na podmioty, które nie wykazują odliczeń podatku, w tym zwrotów VAT, na rachunek bankowy, co w połączeniu z wykonywaniem przez nich czynności na terenie Polski okazjonalnie przemawia za zredukowaniem wymogów formalnych o charakterze rejestracyjno-ewidencyjnym – zaznacza Katarzyna Rola-Stężycka, kierownik zespołu analiz podatkowych Tax Care.

Należy dodać, że przewozy autokarami należącymi do zagranicznych stowarzyszeń, zespołów kulturalnych, klubów sportowych lub szkół nie podlegają opodatkowaniu VAT, jeżeli są związane z prowadzoną działalnością.