Pod koniec 2011 roku spółka sprzedała produkty ze swojego sklepu internetowego. W 2012 roku klient skorzystał z prawa do zwrotu zakupów. Czy faktura korygująca powinna pomniejszać przychody podatkowe 2011 czy 2012 roku?
Przepisy nie rozstrzygają tego problemu. Do niedawna przeważał pogląd, że moment ujęcia korekty przychodów zależy od jej przyczyny, tzn. jeżeli korekta była wynikiem błędu podatnika, to powinna wpływać na wysokość dochodu wykazanego w okresie przeszłym. Natomiast jeśli korekta wynikała z przyczyn niezależnych od podatnika (np. zwrotu towaru), wpływała na dochód w okresie bieżącym. Obecnie organy podatkowe i niektóre sądy administracyjne prezentują bardziej restrykcyjne stanowisko, że korekta przychodów lub kosztów powinna zostać rozliczona wstecznie, niezależnie od przyczyny jej dokonania. Według tego stanowiska każda, nawet wynikająca z przyczyn niezależnych od podatnika korekta faktury, powinna wpływać na dochód wykazany w przeszłości. Korekta powinna więc zostać ujęta w zeznaniu podatkowym za rok 2011.
Podstawa prawna
Art. 15 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Wojciech Majkowski, doradca podatkowy w KPMG