Urządzając akcje promocyjne, organizatorzy powinni tak określać zasady konkursów, akcji czy przyznawania nagród, by wyeliminować element losowości. W przeciwnym przypadku impreza może być potraktowana jak loteria promocyjna podlegająca rygorom ustawy hazardowej.
Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie (nr 517/12). Przekonali się o tym organizatorzy imprez amatorskich w kolarstwie na terenie Beskidów, których tradycją jest przyznawanie ich uczestnikom nagród i upominków w formie losowania. Okazało się, że takie działanie wyczerpuje ustawową definicję gry hazardowej – loterii promocyjnej.
MF wyjaśniło, że stało się tak, ponieważ uczestnicy nabywali (odpłatnie) usługi i tym samym mogli nieodpłatnie uczestniczyć w grze, organizator oferował wygrane rzeczowe, wynik gry (podział oferowanych nagród rzeczowych) zależał od przypadku – losowania, a zasady gry określał regulamin.