Od początku 2012 r. jedynym identyfikatorem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bądź niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT jest PESEL. Problem pojawia się, gdy taka osoba po raz pierwszy w życiu chce założyć firmę.
Resort finansów pracuje nad skróceniem terminu na wydanie potwierdzenia nadania NIP. Plany są takie, aby termin m.in. dla osób prawnych skrócić z maksymalnie 14 do 3 dni.
– Gdy wypełniałem formularz CEIDG, urzędnik kazał mi wpisać NIP, którym posługiwałem się w poprzednich latach, wypełniając PIT-37. Podobną prośbę usłyszałem w urzędzie skarbowym. Czy w ten sposób następuje reaktywacja dopiero co zniesionego NIP? – pyta pan Kamil z Warszawy.
Opisane żądanie zniesionego NIP od rozpoczynających działalność gospodarczą jest niezgodne z przepisami ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Takie stanowisko przedstawiło nam Ministerstwo Finansów.
– Jeżeli osoba fizyczna miała nadany NIP, który 1 stycznia 2012 r. został zniesiony, przy rozpoczęciu działalności powinna złożyć zgłoszenie identyfikacyjne – tłumaczy Wiesława Dróżdż z MF.
Jednocześnie dodaje, że w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej osoba taka musi dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli ktoś rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej podlegającej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, to zgłoszenie następuje w ramach wniosku o wpis do CEIDG. Wniosek ten jest następnie przekazywany do wskazanego przez podatnika właściwego w sprawach ewidencji podatników naczelnika urzędu skarbowego. Gdy dokumenty trafią do skarbówki, naczelnik urzędu skarbowego wyda osobie rozpoczynającej działalność gospodarczą potwierdzenie nadania NIP. Potwierdzenie to fiskus powinien wydać nie później niż następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia identyfikacyjnego. Dla innych podmiotów ten termin wynosi 14 dni, ale trwają w MF prace, aby go skrócić do 3 dni.
Załóżmy jednak, że podatnik podał swój stary NIP. Czy grozi mu za to jakaś kara? Ministerstwo zapewniło nas, że osobie, która poda zniesiony NIP, właściwy jej przed 1 stycznia 2012 r., nie grożą jej sankcje karne skarbowe, taki NIP nie ma bowiem przymiotu nieprawdziwego numeru. Nie jest to również NIP unieważniony, którym nie można się posługiwać.