Jednym z zabezpieczeń wykonania umowy jest ubezpieczenie kontraktu. Kontrakty mają na celu generowanie przychodów, dlatego w takim przypadku składka ubezpieczeniowa powinna stanowić koszt podatkowy.
– Konieczne jest jednak udowodnienie, że składka została uiszczona w celu osiągnięcia, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu. Najczęściej taki związek można dostrzec, choć organy podatkowe wyrażają odmienne poglądy – uważa Milena Kaniewska-Środecka, doradca podatkowy, starszy konsultant w Deloitte.
Poza wykazaniem związku składki z przychodami należy zweryfikować, czy przepisy podatkowe wprost nie wyłączają jej z kosztów.
– W wielu przypadkach składka z tytułu ubezpieczenia kontraktu powinna stanowić koszt podatkowy. Należy jednak pamiętać o niuansach, które mogą wywieść podatnika w pole – ostrzega Milena Kaniewska-Środecka.
Przykładowo można wskazać wydatki na dodatkowe ubezpieczenie umowy leasingu, które ostatnio zakwestionował dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, uznając, że nie mają one bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika i stanowią wydatek o charakterze osobistym.
Warto również przypomnieć o pozytywnych interpretacjach dotyczących rozwiązania podobnego do ubezpieczenia kontraktu, czyli gwarancji należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek. W tym przypadku – jak dodaje Milena Kaniewska-Środecka – opłaty związane z gwarancją zostały uznane przez organy podatkowe za stanowiące koszt podatkowy.