Jednym z zabezpieczeń wykonania umowy jest ubezpieczenie kontraktu. Kontrakty mają na celu generowanie przychodów, dlatego w takim przypadku składka ubezpieczeniowa powinna stanowić koszt podatkowy.
– Konieczne jest jednak udowodnienie, że składka została uiszczona w celu osiągnięcia, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu. Najczęściej taki związek można dostrzec, choć organy podatkowe wyrażają odmienne poglądy – uważa Milena Kaniewska-Środecka, doradca podatkowy, starszy konsultant w Deloitte.
Poza wykazaniem związku składki z przychodami należy zweryfikować, czy przepisy podatkowe wprost nie wyłączają jej z kosztów.