Wielu przedsiębiorców, którzy wzięli w leasing firmowe auta, stoi przed koniecznością zapłaty VAT od kosztów ubezpieczenia. Dostają od firm leasingowych korekty faktur podwyższające raty leasingowe. Jak tłumaczy Marta Szafarowska, doradca podatkowy, partner w MDDP, to skutek wyroku NSA (sygn. akt I FPS 3/10), który uznał, że leasingodawcy powinni włączać koszty ubezpieczenia do podstawy opodatkowania usług leasingu. Oznacza to obłożenie ich 23-proc. VAT zamiast zwolnienia.

– Zwiększenie podstawy opodatkowania i kwoty VAT od leasingu o wartość ubezpieczenia w przypadku samochodu osobowego jest czystym zyskiem fiskusa – komentuje Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNDP.

Poprawa dokumentów

Po wyroku NSA do siedzib wielu spółek leasingowych zapukali urzędnicy fiskusa, wymuszając korekty rozliczeń VAT na tych, którzy zwlekali z tą decyzją.

– Leasingodawcy zostali postawieni pod ścianą i tylko nieliczni zdecydowali się na spór ze skarbówką – przyznaje Joanna Krzemińska, doradca podatkowy, menedżer w KPMG.

Problemem zajmie się Trybunał Sprawiedliwości UE (TS UE). W sprawie wypowiedziała się już Komisja Europejska, uznając ubezpieczenie za usługę odrębną od leasingu i w rezultacie zwolnioną z VAT. Jeśli TS UE potwierdzi to stanowisko, leasingodawcy będą mieli prawo do ponownych korekt. Rozstrzygnięcia można spodziewać się jeszcze w tym roku.

Część firm leasingowych, nie chcąc się narażać na spór z urzędem skarbowym, zapłaciła sporny podatek, licząc na jego odzyskanie po korzystnym rozstrzygnięciu TS UE. Tomasz Rolewicz, doradca podatkowy, menedżer w PwC, wskazuje, że będzie to możliwe, przy czym działania zmierzające do odzyskania podatku należy rozpocząć przed upływem przedawnienia.

– Zatem do końca 2012 r. korekta mogłaby objąć rozliczenia od grudnia 2006 r. – mówi Tomasz Rolewicz.