Sukcesja podatkowa przy przekształceniu indywidualnej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową jest odmiennie rozumiana przez ministra finansów i organy podatkowe. Rodzi to ryzyko podatkowe przy rozliczeniach po transformacji podmiotów.
Jak informowaliśmy w wydaniu z 23 marca tego roku, minister finansów potwierdził, że jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w drodze przekształcenia nie jest podatkowym następcą prawnym przekształconego przedsiębiorcy – osoby fizycznej. Ponosi natomiast solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe powstałe do dnia przekształcenia.
Ministerstwo Finansów zapewnia jednak, że kontynuację działalności dla celów podatkowych można wywodzić z art. 5842 par. 2 kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Stanowi on, że przy takim przekształceniu ma miejsce przejście (sukcesja) praw i obowiązków, z wyjątkiem ulg podatkowych. Zdaniem Rafała Kowalskiego, starszego menedżera w PwC, oznaczałoby to, że w zakresie uprawnień podatkowych (poza ulgami podatkowymi) i bieżących zobowiązań podatkowych następuje pełna sukcesja. Zaś za zaległości podatkowe spółka odpowiada solidarnie z osobą fizyczną.